CƠ HỘI VÀNG ĐỊNH CƯ DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI CANADA

Ngày đăng: 20/06/2021

Ngày 12/4/2021, chính phủ Canada đã đưa ra chương trình mới nhằm hỗ trợ cho sinh viên và người lao động hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada có cơ hội định cư tại đất nước của họ. Số lượng hồ sơ được đưa ra dựa trên mục tiêu nhập cư 2021. Chương trình sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 06/05/2021 đến ngày 05/11/2021 hoặc đến khi hết hạn mức.

 

Chương trình dành cho sinh viên đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Canada như sau:

- Số lượng hồ sơ nhận: 40,000 hồ sơ

- Điều kiện tham gia

  • Sinh viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng hay chứng chỉ từ chương trình học thuộc trường DLI tại Canada sau 1/2017
  • Tốt nghiệp bằng Degree với thời gian học tối thiểu 8 tháng, hoặc Tốt nghiệp 1 hoặc 2 chương trình học có tổng thời gian học tối thiểu 2 năm (16 tháng), mỗi chương trình học có thời học tối thiểu 8 tháng.
  • Đang làm việc tại Canada với work permit còn hiệu lực, không tính self-employed (tự kinh doanh)
  • Tiếng Anh tối thiểu CLB 5
  • Có ý định sinh sống ngoài Quebec

Nguồn: Temporary public policy to facilitate the granting of permanent residence for foreign nationals in Canada, outside of Quebec, with a recent credential from a Canadian post-secondary institution - Canada.ca

 

 
Tin tức khác
chevron_left
chevron_right
arrow_upward