Bão lãnh ông bà và cha mẹ

Điều kiện người được bảo lãnh
Điều kiện người được bảo lãnh
  • Bạn có thể bảo lãnh cha mẹ và ông bà của bạn kể cả khi bạn là con ruột hoặc con nuôi
  • Bạn chỉ có thể bảo lãnh anh chị em kèm theo nếu họ vẫn đủ điều kiện là đứa trẻ phụ thuộc  (dưới 22 tuổi)
  • Bạn có thể bảo lãnh cho một người hoặc cả hai nếu bạn đáp ứng được yêu cầu về thu nhập cho tất cả người bạn muốn bảo lãnh và người phụ thuộc của họ
  • Xem cách đăng kí hưởng lương hưu khi định cư nước ngoài 

 

Điều kiện người bảo lãnh
  • Trên 18 tuổi
  • Đang sống ở Canada
  • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 
  • Chứng minh có đủ tài chính để hỗ trợ người bạn bảo lãnh
  • Cam kết hỗ trợ tài chính cho người bạn bảo lãnh trong 20 năm bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Điền form thể hiện sự quan tâm đến chương trình và lấy số hồ sơ

Bước 2
Bước 2

Chọn ngẫu nhiên và gửi thư mời ứng viên bảo lãnh nộp hồ sơ bảo lãnh

Bước 3
Bước 3

Nhận yêu cầu sinh trắc vân tay và khám sức khỏe

Bước 4
Bước 4

Nhận kết quả chấp thuận hồ sơ thường trú nhân

Bước 5
Bước 5

Nhận thẻ thường trú nhân

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward