Bảo lãnh vợ chồng, con cái

Ngày đăng: 24/06/2021

Bạn không thể bảo lãnh cho vợ chồng nếu: 

  • Bạn đã từng bảo lãnh cho người vợ chồng khác trở thành thường trú nhân trong vòng 5 năm gần nhất
  • Bạn vẫn đang chịu trách nhiệm hỗ trợ tài chính đối với vợ chồng trước đây mà bạn bảo lãnh.

Bạn không thể bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái nếu: 

  • Bạn đã từng nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con và hiện tại vẫn chưa có quyết định về đơn của họ
  • Bạn đang ở tù
  • Bạn không trả các khoản nợ nhập cư, trái phiếu, các khoản cấp dưỡng của gia đình theo yêu cầu của tòa án
  • Tuyên bố phá sản
  • Nhận trợ cấp xã hội vì lý do khác ngoài khuyết tật
  • Bạn đã bị kết tội cố gắng, đe dọa hoặc phạm tội hình sự bạo lực, bất kỳ hành vi phạm tội nào trong hoặc ngoài Canada
  • Không thể ở lại Canada hợp pháp vì nhận lệnh trục xuất

Điều kiện tham gia

Tin tức khác
chevron_left
chevron_right
Cập nhật kịp thời những bài viết mới nhất trên facebook, các dự án nổi bật và thông tin mới nhất từ ATTP
arrow_upward