Business category

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu chương trình
Dành cho doanh nhân bên ngoài Canada muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Mang lại cơ hội để được đề cử thường trú nhân sau khi doanh nghiệp của họ được thành lập tại Ontario
Điều kiện chương trình
 • Bạn phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trong vòng 5 năm gần nhất. 
 • Kinh nghiệm của bạn phải là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Là chủ doanh nghiệp, bạn phải có vai trò tích cực trong doanh nghiệp và sở hữu ít nhất một phần ba doanh nghiệp. Là nhà quản lý cấp cao, bạn phải có trách nhiệm ra quyết định cấp cao trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng ngôn ngữ: Tiếng Anh tối thiểu CLB4 tại thời điểm nộp hồ sơ nomination
 • Nếu doanh nghiệp của bạn ở trong khu vực GTA giá trị doanh nghiệp của bạn phải tối thiểu 800,000$, ngòai khu vực GTA là 400,000$
 • Nếu doanh nghiệp của bạn ở trong khu vực GTA bạn phải đầu tư tối thiểu 600,000$, ngòai khu vực GTA là 200,000$ và sở hữu tối thiểu một phần ba vốn chủ sở hữu doanh nghiệp
 • Bạn phải tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp 
 • Nếu doanh nghiệp trong khu vực GTA phải tạo ra được 2 công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân tại Canada. Nếu doanh nghiệp ngoài GTA phải tạo ra được 1 công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân tại Canada
 • Doanh nghiệp của bạn phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý, quy định, giấy phép có liên quan của liên bang, tỉnh bang hoặc thành phố. Điều này bao gồm tuân thủ quy tắc lao động và tiêu chuẩn việc làm của Ontario
 • Bạn phải cư trú tại Ontario 75% thời gian bạn điều hành doanh nghiệp
 • Nếu bạn mua doanh nghiệp có sẵn:
 1. Bạn phải thực hiện ít nhất một chuyến thăm liên quan đến Ontario trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp EOI
 2. Doanh nghiệp được mua phải được hoạt động liên tục trong 5 năm trước đó
 3. Quyền sở hữu doanh nghiệp phải được chuyển giao cho người nộp đơn
 4. Bạn phải sử dụng ít nhất 10% khoản đầu tư của mình để cải thiện hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Ontario
 5. Bạn phải giữ tất cả nhân viên toàn thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước khi chuyển giao quyền sở hữu
   

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward