Human Capital Priorities

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu chương trình

Dành cho công dân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc lành nghề, khả năng ngôn ngữ và trình độ học vấn có cơ hội nộp hồ sơ thường trú sinh sống và làm việc tại Ontario

Điều kiện chương trình
  • Bạn phải đủ điều kiện của chương trình Federal Skilled Worker (FSW) hoặc Canadian Experience Class (CEC) và được vào pool Express Entry
  • Kỹ năng ngôn ngữ: tối thiểu CLB 7
  • Học vấn: đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ và được đánh giá bằng cấp ECA nếu bằng cấp bên ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong 5 năm gần nhất tại Ontario trong danh sách
  • việc làm NOC 0, NOC A hoặc NOC B
  • Bạn phải có tình trạng cư trú hợp pháp nếu bạn nộp đơn từ Canada
  • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân.
  • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Tạo hồ sơ trên hệ thống Express Entry của IRCC

Bước 2
Bước 2

Nhận notification of interest (NOI) từ Ontario và nộp hồ sơ trong 45 ngày trên OINP e-filing portal, trả phí 1,500$

Bước 3
Bước 3

Nhận Nomination và nộp hồ sơ PR

Bước 4
Bước 4

Nhận thẻ thường trú nhân PR

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward