Master Graduates

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu chương trình

Mang lại cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế với bằng Master tại Ontario có cơ hội nộp đơn xin đề cử tỉnh bang OINP để sinh sống và làm việc lâu dài tại Ontario

Điều kiện chương trình
 • Nhận được ITA và nộp hồ sơ trong 14 ngày kể từ khi nhận ITA
 • Chứng minh rằng bạn đủ điều kiện cho các điểm bạn nhận lúc đăng ký EOI ban đầu
  Hoàn thành chương trình Master tối thiểu 1 năm học toàn thời gian tại trường đại học đủ điều kiện tại Ontario.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB7
 • Bạn phải sống hợp pháp tại Ontario tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước khi bạn nộp đơn.
 • Nếu bạn nộp đơn từ bên trong Canada, bạn phải có tình trạng pháp lý hợp pháp (visitor record, study permit hoặc work permit) tại thời điểm bạn nộp đơn và phải duy trì tình trạng đó cho đến khi được đề cử
 • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân. 
 • Bạn phải nộp hồ sơ trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn thành khóa học tại Canada 
 • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada
   

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Tạo hồ sơ trên OINP e-filing portal, đăng ký EOI cho PhD Graduates

Bước 2
Bước 2

Nhận ITA và nộp hồ sơ trong 14 ngày, nộp lệ phí 1,500$

Bước 3
Bước 3

Nhận Nomination và nộp hồ sơ PR

Bước 4
Bước 4

Nhận thẻ thường trú nhân PR

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward