Ontario’s Express Entry

Giới thiệu
Giới thiệu
Để đủ điều kiện chương trình này bạn phải nhận được notification of interest từ Ontario và có hồ sơ cập nhật kinh nghiệm làm việc, kỹ năng ngôn ngữ và trình độ học vấn mới nhất của bạn trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang
Điều kiện chương trình
  • French-Speaking Skilled Worker: dành cho lao động tay nghề cao nói tiếng Pháp với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh
  • Human Capital Priorities: dành cho lao động tay nghề cao với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và ngôn ngữ thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
  • Skilled Trades: dành cho lao động có kinh nghiệm làm việc ở Ontario trong một ngành nghề thương mại đủ điều kiện

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Tạo hồ sơ trên hệ thống Express Entry của IRCC

Bước 2
Bước 2

Nhận notification of interest (NOI) từ Ontario và nộp hồ sơ trong 45 ngày trên OINP e-filing portal, trả phí 1,500$

Bước 3
Bước 3

Nhận Nomination và nộp hồ sơ PR

Bước 4
Bước 4

Nhận thẻ thường trú nhân PR

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward