Entrepreneur

Giới thiệu
Giới thiệu
Dành cho những công dân nước ngoài muốn được hợp tác với một doanh nghiệp ở Saskatchewan và tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp trong khi cư trú tại Saskatchewan 
Điều kiện chương trình
  • Có tối thiểu 500,000$ để đầu tư và tài sản cá nhân
  • Có ít nhất 3 năm trong 10 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc kinh doanh có liên quan 
  • Có kế hoạch đầu tư tối thiểu 300,000$ tại Regina và Saskatoon hoặc tối thiểu 200,000$ tại khu vực khác
  • Có kế hoạch thành lập doanh nghiệp Business Establishment Plan (BEP)
  • Sở hữu ít nhất 33% (⅓) vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp ở Saskatchewan 
  • Tạo ra 2 việc làm tại Saskatchewan dành cho người Canadia hoặc thường trú nhân
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện
     

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Nộp Expression of Interest (EOI) cho SINP

Bước 2
Bước 2

Nhận được ITA và nộp hồ sơ

Bước 3
Bước 3

Nhận SINP Entrepreneur Approval Letter để nộp hồ sơ work permit.

Bước 4
Bước 4

Điều hành doanh nghiệp tại Saskatchewan

Bước 5
Bước 5

Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang nomination (sau 6 tháng điều hành doanh nghiệp)

Bước 6
Bước 6

Nộp hồ sơ thường trú nhân PR

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward