Farm owner and Operator

Giới thiệu
Giới thiệu
Chương trình dành cho kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chính (cây trồng và vật nuôi). Nếu bạn quan tâm đến hoạt động kinh doanh nông nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện theo chương trình này
Điều kiện chương trình
  • Chứng minh sở hữu ít nhất 500,000$ tài sản cá nhân hợp pháp
  • Đặt cọc tiền mặt có thể hoàn lại: Ký Performance Agreement để mua và chủ động vận hành một trang trại ở Saskatchewan. Cọc 75,000$ để ủy thác. Khoản tiền cọc này sẽ được hoàn lại khi bạn đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận. Nếu trong 2 năm bạn không đáp ứng được các điều khoản của thỏa thuận, số tiền cọc này sẽ được trả cho tỉnh bang.
  • Bạn phải thực hiện một chuyến thăm bắt buộc đến Saskatchewan trong 10  ngày làm việc
  • Chứng minh có kiến thức và kinh nghiệm điều hành trang trại tối thiểu 3 năm 
  • Đầu tư tối thiểu 150,000$ được suy nghĩ kỹ lưỡng cho một cơ hội trồng trọt thương mại ở Saskatchewan dựa trên nghiên cứu, tham vấn hoặc các khóa học chính thức liên quan đến điều kiện nông nghiệp tại Saskatchewan
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Nộp hồ sơ SINP Farm

Bước 2
Bước 2

Ký Business Performance Agreement, đặt cọc Good Faith Deposit

Bước 3
Bước 3

Nhận đề cử tỉnh bang nomination

Bước 4
Bước 4

Nộp hồ sơ thường trú nhân PR và work permit

Bước 5
Bước 5

Landing Saskatchewan

Bước 6
Bước 6

Nhận thường trú nhân PR

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward