Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc trong ngành Physician, Nurse, Other health professional tại Saskatchewan tối thiểu 6 tháng với work permit hợp lệ.
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian do cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc cơ sở y tế giáo dục nơi bạn đang công tác cấp tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward