Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc tối thiểu 6 tháng với work permit hiệu lực có LMIA thuộc ngành Food/Beverage Server (NOC 6513), Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6711), Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6731).
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc ngành Hospitality từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 
  • Học vấn: bằng trung học trở lên

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward