Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc tối thiểu 6 tháng với work permit hiệu lực cho một công ty vận tải đường bộ Saskatchewan được SINP phê duyệt
  • Có bằng lái xe Saskatchewan hạng A1. 
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian từ một công ty vận tải đường bộ được phê duyệt ở Saskatchewan 
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward