Occupation In-Demand

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu chương trình
Định cư Canada diện lao động tay nghề (skilled worker) Occupation In-Demand đúng như tên gọi, dành cho tất cả các lao động có tay nghề có kinh nghiệm trong nhóm ngành nghề có nhu cầu cao tại Saskatchewan mong muốn sinh sống và làm việc tại đây. Chương trình Occupation In-Demand có ưu điểm đặc biệt không cần Job Offer của đơn vị tuyển dụng sẽ giúp nhiều người đến gần hơn với cơ hội định cư Canada.
Điều kiện tham gia
  • Tối thiểu 60/110 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB 4
  • Học vấn: Có bằng cấp sau trung học và được đánh giá bằng cấp nếu học ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong 10 năm không thuộc danh sách công việc loại trừ và liên quan đến ngành đã học. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc tay nghề cao (NOC 0, A hoặc B) được xem xét là có nhu cầu cao tại Saskatchewan
  • Có chuẩn bị ngân sách để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Tạo EOI profile và vào EOI pool

Bước 2
Bước 2

Nhận ITA và nộp hồ sơ

Bước 3
Bước 3

Nhận đề cử tỉnh bang

Bước 4
Bước 4

Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/ chồng, Study Permit cho con (nếu có)

Bước 5
Bước 5

Nhận thẻ thưởng trú nhân (PR)

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward