Saskatchewan Express Entry

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu chương trình
Định cư Canada diện lao động tay nghề (skilled worker) có thể được xem như chìa khóa mở ra cánh cửa định cư cho tất cả các lao động có tay nghề mong muốn sinh sống và làm việc tại Canada. Chương trình Saskatchewan Express Entry có ưu điểm đặc biệt không cần Job Offer của đơn vị tuyển dụng sẽ giúp nhiều người đến gần hơn với cơ hội định cư Canada.
Điều kiện chương trình
 • Bạn phải thỏa điều kiện và nằm trong Express Entry pool
 • Tối thiểu 60/100 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP
 • Tiếng Anh: thỏa điều kiện của Express Entry
 • Học vấn: Có bằng cấp sau trung học 1 năm trở lên và được đánh giá bằng cấp nếu học ngoài Canada
 • Kinh nghiệm: không thuộc danh sách công việc loại trừ và liên quan đến ngành đã học 
  1. Skilled professionals: 1 năm kinh nghiệm trong 10 năm
  2. Skilled tradespeople: 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm
  3. Nếu kinh nghiệm tại Canada: 1 năm kinh nghiệm trong 3 năm
 • Có chuẩn bị ngân sách để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Tạo hồ sơ Express Entry từ IRCC

Bước 2
Bước 2

Tạo EOI profile và vào EOI pool

Bước 3
Bước 3

Nhận ITA và nộp hồ sơ

Bước 4
Bước 4

Nhận đề cử tỉnh bang

Bước 5
Bước 5

Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit cho con

Bước 6
Bước 6

Nhận thẻ thường trú nhân (PR)

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward