Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc tại Saskatchewan tối thiểu 6 tháng với work permit hợp lệ
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc NOC 8431: General Farm Worker hoặc NOC 8432 Nursery and Greenhouse Worker từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 nếu Job Offer NOC C
  • Học vấn: bằng trung học trở lên và được đánh giá bằng cấp ECA nếu học ngoài Canada
 

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward