Điều kiện tham gia chương trình
  • Đã làm việc tại Saskatchewan tối thiểu 6 tháng với work permit hợp lệ
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc NOC 0, A hoặc B từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 
  • Lời mời làm việc phải cùng ngành nghề mà bạn đã làm trong 6 tháng qua
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 nếu Job Offer NOC C
  • Nếu ngành nghề làm việc yêu cầu có giấy phép bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện để được cấp giấy phép tại Saskatchewan

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward