CẬP NHẬT CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH ÔNG BÀ CHA MẸ

Ngày đăng: 21/07/2021

Chương trình Parents and Grandparents Program(PGP) là chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà sẽ rút thăm vào20/9/2021. Những người được mời có 60 ngày để nộp hồ sơ. Bộ Di Trú IRCCsẽ lấy 30.000 hồ sơ đã nộp đơn từ tháng 10 - 11/2020.  Chọn ngẫu nhiên thêm 10.000 hồ sơ tiềm năng vào 1/2021. 

Quy trình các bước như sau:

  • Bước 1: Nhận lời mời đăng ký: IRCC chọn ngẫu nhiên và sẽ gửi đủ 30.000 lời mời đăng ký để nộp đơn xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của họ.
  • Bước 2: Đăng ký trực tuyến: Năm nay, chúng tôi sẽ chấp nhận đơn đăng ký của những người được mời thông qua quy trình trực tuyến . Nếu bạn đăng ký mà không nhận được thư mời chúng tôi sẽ không hoàn lại phí xử lý đơn đăng kí tài trợ.

Nếu bạn sống ở Quebec, hãy tìm hiểu các bước cần thực hiện tại đây: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/apply/index.html

  • Bước 3: Thanh toán application fee (online)
  • Bước 4: Gửi các thông tin (biometrics, medical exam, police certificate

Các yếu tố chính để đủ điều kiện cho PGP

Những cá nhân muốn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của họ đến Canada theo chương trình này cần phải đáp ứng các tiêu chí:

  • Đủ 18 tuổi
  • Sống ở Canada
  • Là công dân, thường trú dân Canada, hoặc 1 người đăng ký ở Canada là một Indian dưới đạo luật Canadian Indian Act, hoặc có tư cách là Quốc gia đầu tiên và có các phương tiện để hỗ trợ thành viên gia đình mà họ đang bảo trợ.
  • Bạn phải chứng minh rằng có đủ tiền để hỗ trợ cho người được bảo lãnh, mức thu nhập tối thiểu (minimum income requirements) trong 3 năm tax year gần nhất dựa trên tổng số thành viên của gia đình mà bạn sẽ chịu trách nhiệm tài chính trước khi nộp đơn cho PGP. 

Những cá nhân muốn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà và sống ở Quebec sẽ được Bộ Di trú của Quebec đánh giá thu nhập, dựa trên các yêu cầu về thu nhập của tỉnh bang. Các nhà bảo lãnh và người đồng bảo trợ phải chứng minh họ có đủ điều kiện hỗ trợ tài chính kể từ khi họ trở thành thường trú nhân của Canada. Thời hạn của cam kết dành cho cha mẹ và ông bà là 20 năm. Riêng Quebec là 10 năm.

Những người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) cư trú bên ngoài tỉnh Quebec, khi được mời nộp đơn sẽ phải cung cấp Notices of Assessment từ Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) mỗi năm trong ba năm tính thuế. 

Cicnew
Xem thêm: 
https://www.cicnews.com/2021/07/ircc-to-announce-details-of-parents-and-grandparents-program-2021-today-0718658.html#gs.6zq695

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/sponsor-parents-grandparents/apply.html

Tin tức khác
chevron_left
chevron_right
arrow_upward