CƯ DÂN TẠM THỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI NHẬN DẠNG GIỚI TÍNH TẠI CANADA

Ngày đăng: 05/04/2021

Mới đây, Bộ di trú cho phép các cư dân tạm thời có thể thay đổi nhận dạng về giới tính trên các tài liệu, giấy tờ nhập cư của mình tại Canada để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong cộng đồng LGBTQ2 + (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Two-Spirit)

Canada công nhận 3 nhận dạng giới tính trên giấy thông hành dành cho người nước ngoài: “X” dành cho những bạn cần xác định giới tính , “F” dành cho nữ và “M” dành cho nam.

Làm thế nào để yêu cầu thay đổi nhận dạng giới tính?

  • Nếu bạn muốn thay đổi nhận dạng giới tính của mình trên các tài liệu IRCC, bạn cần gửi Biểu mẫu  Request Form for a Change of Sex or Gender Identifier trên website chính phủ
  • Sau khi bạn gửi yêu cầu của mình, IRCC cũng có thể liên hệ với bạn để cung cấp tài liệu bổ sung hoặc để thiết lập danh tính của bạn.

Nếu tôi dưới 18 tuổi thì sao?

  • Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn thay đổi nhận dạng giới tính của mình, bạn sẽ cần cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng ký vào mẫu yêu cầu. Họ cũng sẽ được yêu cầu chứng minh rằng họ thực sự là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

Tôi có thể thay đổi những tài liệu, giấy tờ nào?

  • Bạn sẽ được yêu cầu gửi biểu mẫu yêu cầu cho IRCC. Trong biểu mẫu, bạn có thể cho biết bạn muốn thay đổi tài liệu nào, có thể là:
    + Giấy chứng nhận Quốc tịch Canada
    + Thẻ Thường trú
    + Tài liệu tạm trú của bạn như thị thực du lịch, giấy phép du học, làm việc,…

IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn, ngay cả khi hộ chiếu nước ngoài và các tài liệu của bạn thể hiện giới tính khác.

Bạn sẽ không thể thay đổi nhận dạng giới tính của mình trên Electronic travel authorization (eTA), do eTA được liên kết điện tử với hộ chiếu nước ngoài của bạn và IRCC không cung cấp bản in eTA.

Tin tức khác
chevron_left
chevron_right
arrow_upward