GIỚI THIỆU PHÂN LOẠI NGHỀ NGHIỆP QUỐC GIA CANADA 2021

Ngày đăng: 27/10/2021
Cách thức phân loại nghề nghiệp mới sẽ ảnh hưởng đến một số tầng lớp kinh tế và ứng viên nộp đơn lao động nước ngoài tạm thời. Những chi tiết về thay đổi như thế nào hãy cùng ATTP tìm hiểu ngay nhé!

Phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada (NOC) 2021 sẽ có nhiều thay đổi và được áp dụng vào mùa thu năm 2022

Mặc dù chính phủ liên bang vẫn chưa thông báo diện ứng viên nào sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng chắc chắn rằng các hạng mục kinh tế và người lao động nước ngoài nộp đơn xin làm việc tạm thời sẽ là những yếu tố bị tác động trực tiếp bởi sự thay đổi này.

Hệ thống phân loại nghề nghiệp Canada (National Occupational Classification - NOC) được xem xét hàng năm và cập nhật 5 năm một lần, nhằm đảm bảo phản ánh chính xác về sự thay đổi của thị trường lao động Canada. Hệ thống NOC sẽ được cập nhật toàn bộ 10 năm một lần, thay đổi mới này sẽ là bản nâng cấp lớn nhất kể từ năm 2011. Thống kê Canada đã phát hành ấn bản NOC 2021 vào tháng trước.

Hệ thống NOC rất quan trọng trong nhập cư Canada vì nó được chính quyền dùng để quản lý các Chương trình nhập cư diện lao động tay nghề cao và Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP).

Chẳng hạn như Express Entry, người nộp đơn nhập cư lao động tay nghề cao phải chứng minh họ có kinh nghiệm làm việc thuộc NOC sau:

  • NOC 0: Các công việc mang tính chất quản lý;
  • NOC A: Các công việc yêu cầu tính chất chuyên nghiệp, vì vậy thường yêu cầu bằng đại học;
  • NOC B: Công việc yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp, thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng nghề.

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cũng như các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada hiện đang sử dụng NOC 2016 để đánh giá điều kiện cho các chương trình nhập cư theo diện lao động có tay nghề cao.

Cơ quan việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cũng sử dụng NOC 2016 cho Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).

LMIA là bản đánh giá thị trường lao động của chính phủ Canada, được yêu cầu cho Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP). Khi đánh giá đơn đăng ký LMIA, ESDC phải xác định xem việc thuê lao động nước ngoài sẽ có tác động tích cực hay trung lập đối với người lao động Canada. Vì vậy, một công nhân nước ngoài có thể nộp LMIA và thư mời làm việc kèm theo đơn đăng ký giấy phép lao động cho IRCC.

1. NOC 2021 sẽ được thực thi vào “mùa thu năm 2022”

IRCC cho biết chính phủ liên bang hi vọng rằng họ sẽ sẵn sàng giới thiệu cách phân loại các ngành nghề mới vào mùa thu năm 2022. Đây là thời gian để IRCC thông báo cho các bên liên quan về những thay đổi và triển khai hệ thống mới trong các chương trình của mình. IRCC cũng đang điều chỉnh việc thực thi với ESDC để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ quy trình xin giấy phép lao động.

2. Hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) thay thế cho các cấp độ kỹ năng NOC

Thay vì cách tiếp cận hiện tại là phân loại công việc dựa trên loại kĩ năng, chính phủ Canada giờ đây sẽ phân loại công việc dựa trên hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm mới.

Hiện tại, các cấp độ kỹ năng NOC được phân thành bốn loại: A, B, C và D. NOC 2021 sẽ loại bỏ cách tiếp cận này và thay thế bởi hệ thống TEER có sáu loại:

  

3. Tại sao chính phủ Canada thay thế các cấp độ kỹ năng NOC bằng hệ thống TEER?

Đầu tiên, việc xác định nghề nghiệp theo “cấp độ kỹ năng” là khó hiểu, vì NOC tập trung vào nghề nghiệp chứ không phải kỹ năng. Mô tả hệ thống TEER sẽ tập trung vào trình độ học vấn và kinh nghiệm cần thiết để làm việc trong một ngành nghề nhất định.

Thứ hai, Thống kê Canada lập luận rằng hệ thống phân loại NOC trước đây tạo ra sự phân loại kỹ năng thấp so với kỹ năng cao không chính xác. Hệ thống mới có thể phân loại kỹ năng cao và thấp rõ ràng để nắm bắt chính xác hơn các kỹ năng cần thiết trong từng nghề nghiệp.

4. Ý nghĩa của sự thay đổi hệ thống NOC với người nhập cư là gì?

Sau khi NOC 2021 được IRCC và ESDC triển khai, các ứng viên nhập cư và lao động nước ngoài phải đảm bảo NOC của họ phù hợp và đủ điều kiện với các tiêu chí của chương trình mà họ đăng ký.

Ví dụ, đối với một lĩnh vực được quan tâm đa số – cấp độ kỹ năng B, hãy xem IRCC và ESDC chọn cách nào để phân loại các công việc hiện được xác định thuộc kỹ năng này. Theo Thống kê Canada, nhóm ngành nghề này tăng nhanh nhưng không đồng đều, vì nó bao gồm các ngành nghề đòi hỏi trình độ học vấn và kinh nghiệm khác nhau. Tại thời điểm này, vẫn chưa biết loại TEER nào sẽ đủ điều kiện để đăng ký các chương trình do Express Entry quản lý cũng như các chương trình liên bang và tỉnh bang yêu cầu trình độ NOC tay nghề cao.

Hiện tại, người nộp đơn nhập cư sẽ phải kiên nhẫn đợi phía IRCC và ESDC cung cấp thêm thông tin.

 

Hệ thống TEER có 516 nghề, tăng so với mức 500 nghề NOC 2016. Các nghề mới được thêm vào để phản ánh các lĩnh vực mới nổi như khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

Bạn có thể xem NOC hiện tại của mình so với NOC 2021 bằng cách sử dụng Statistics Canada Tool tại đây.

 
Tin tức khác
chevron_left
chevron_right
arrow_upward