Mức lương tối thiểu năm 2022 ở Canada

Ngày đăng: 25/04/2022
Mức lương tối thiểu năm 2022 ở Canada khác nhau ở mỗi tỉnh và đã tăng so với năm ngoái. Mức lương này sẽ có hiệu lực trong suốt cả năm 2022.
Mức lương tối thiểu năm 2022 ở Canada

 

Mức lương tối thiểu năm 2022 ở Canada

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà người lao động có thể đưa ra cho người sử dụng lao động của họ. Tùy vào quy định mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ, mức lương tối thiểu dựa trên chỉ số giá tiêu dùng. Một số tỉnh bang còn áp dụng cả múc lương tối thiểu thay thế cho một số ngành nghề. Chính phủ Liên bang cũng có mức lương tối thiểu riêng.

 

1. Chỉ số giá tiêu dùng là gì?

Theo định nghĩa từ Cơ quan Thống kê Canada, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) “thể hiện những thay đổi về giá cả theo kinh nghiệm của người tiêu dùng Canada. Nó đo lường sự thay đổi giá bằng cách so sánh, theo thời gian, chi phí của một giỏ hàng hóa và dịch vụ cố định ”. Hiện có bảy tỉnh / vùng lãnh thổ ở Canada liên kết mức lương tối thiểu của họ với Chỉ số Giá tiêu dùng.

Về lý thuyết, điều này dẫn đến mức lương tối thiểu phản ánh chi phí sinh hoạt và nhà ở tốt hơn. Với Chỉ số Giá tiêu dùng và lạm phát đạt mức cao nhất trong hơn 30 năm, vẫn còn phải xem liệu mức lương tối thiểu 2022 ở Canada có thể đáp ứng được nhu cầu của người lao động trên khắp đất nước hay không. Ít nhất nó cũng đã tăng so với lương tối thiểu theo tỉnh bang Canada năm 2021.

 

2. Mức lương tối thiểu thay thế là gì?

Có một số tỉnh có nhiều mức lương tối thiểu áp dụng cho các ngành và loại công việc khác nhau, có nghĩa là mức lương tối thiểu ở Canada vào năm 2022 bị ảnh hưởng bởi cả loại công việc và vị trí. 

Thông thường, mức lương tối thiểu thay thế này cho phép chủ doanh nghiệp trả cho những người làm việc trong một số loại công việc nhất định - thường là những vai trò mà họ có thể nhận tiền boa như người phục vụ rượu, đồ ăn và người pha chế - một mức lương thấp hơn vì họ có khả năng kiếm thêm tiền boa. British Columbia đã loại bỏ mức lương tối thiểu thay thế của họ vào năm 2021 và Ontario sẽ làm theo trong năm nay. Quebec vẫn có mức lương tối thiểu thay thế cho các máy chủ, trong khi Alberta cho phép mức lương tối thiểu thay thế thấp hơn cho sinh viên dưới 18 tuổi.

 

3. Mức lương tối thiểu năm 2022 ở Canada - Mỗi giờ theo tỉnh

British Columbia

 • $15.20
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Mức lương tối thiểu sẽ tăng lên $ 15,65 vào ngày 1 tháng 6 năm 2022.   

Manitoba

 • $11.95
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Mức lương tối thiểu của Manitoba sẽ tăng lên $ 12,35 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Mức lương tối thiểu ở MB được điều chỉnh hàng năm vào ngày 1 tháng 10 dựa trên tỷ lệ lạm phát.   

New Brunswick

 • $12.75
 • Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Mức lương tối thiểu ở NB sẽ tăng lên $ 13,75 vào ngày 1 tháng 10 năm 2022.   

Newfoundland & Labrador

 • $13.20
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.   

Northwest Territories

 • $15.20
 • Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Mức lương tối thiểu của NWT được ủy ban xem xét hai năm một lần.   

Nova Scotia

 • $13.35
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Nova Scotia đang trong kế hoạch năm bước để đưa mức lương lên $ 15,00 trước ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2025, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo lạm phát cộng thêm 1 % hàng năm.

Nunavut

 • $16.00
 • Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Mức lương tối thiểu ở NU được xem xét hàng năm vào ngày 1 tháng 4.

Ontario

 • $15.00
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mức lương tối thiểu chung ở Ontario sẽ tăng lên $ 15,50 vào ngày 1 tháng 10 năm 2022.  

Edward

 • $13.70
 • Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.   

Quebec

 • $13.50
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mức lương tối thiểu ở Quebec sẽ tăng lên 14,25 đô la vào ngày 1 tháng 5 năm 2022.

Saskatchewan

 • $11.81
 • Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hàng năm vào ngày 1 tháng 10 hàng năm tương ứng với Chỉ số giá tiêu dùng. 

Yukon

 • $15.20
 • Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 4 hàng năm tương ứng với Chỉ số giá tiêu dùng. 

 

4. Liên bang - $ 15,55 mỗi giờ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022

Mức lương tối thiểu năm 2022 của Chính phủ Liên bang Canada là $15,55 mỗi giờ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Đây là mức tăng 0,55 đô la, khoảng3,6% so với mức lương tối thiểu liên bang năm 2021 là 15 đô la mỗi giờ. Những người được Chính phủ Liên bang tuyển dụng sẽ được trả thấp nhất là mức này bất kể họ làm việc ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nào. Có nghĩa là một nhân viên Liên bang sống ở Ontario vẫn sẽ kiếm được $15,55 mỗi giờ, mặc dù mức lương tối thiểu năm 2022 ở Ontario là $15,00 mỗi giờ.

 

Tin tức khác
chevron_left
chevron_right
Cập nhật kịp thời những bài viết mới nhất trên facebook, các dự án nổi bật và thông tin mới nhất từ ATTP
arrow_upward